Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Wortel photography hierna genoemd als Wortel photography. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Wortel photography verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij willen graag dat u zoveel mogelijk zelf de controle heeft over uw eigen gegevens. Met deze privacyverklaring laten we u dan ook weten welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Dit doen we zo transparant mogelijk en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Onze organisatie
De gegevens van onze organisatie waar u ons kunt bereiken zijn:
Naam: Wortel photography
Adres: Zevenlindenweg 5-42, 3744 BC Baarn
Telefoon: +31 (0) 35 208 2705
Internet: https://www.wortelphotography.nl
Email: hello@wortelphotography.nl
KvK: 32074305

Het vastleggen van gegevens
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening professioneel, persoonlijk, en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Als u onze website of één van onze andere media bezoekt of onze nieuwsbrieven of e-mails opent om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze media bezoekt of opent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren en u zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens en contactgegevens (zoals naam, emailadres en telefoonnummer) die u zelf actief aan ons verstrekt door bijvoorbeeld ons contactformulier.

Verstrekken en/of delen van gegevens
U bepaalt zelf of u van de services of dienstverlening gebruik wilt maken die op onze website, in onze nieuwsbrieven en in onze e-mails worden aangeboden. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie toesturen, kunt je ons dat laten weten. Wortel photography deelt uw persoonsgegevens met derden alleen als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wortel photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het is mogelijk dat onze website, nieuwsbrieven of e-mails links naar andere websites bevatten. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van onze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens
Onze website en/of dienstverlening is er niet op gericht om gegevens te verzamelen over website-bezoekers met een leeftijd jonger dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders en voogden dan ook om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Mocht u in de overtuiging zijn dat wij desondanks zonder toestemming gegevens hebben verzameld van minderjarigen, neem dan contact met ons op via hello@wortelphotography.nl. Wij zullen deze gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Cookies
Onze website stuurt een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer, tablet of smartphone. Hierdoor kunnen we u IP-adres herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de inrichting van de pagina’s op onze website te optimaliseren voor bezoekers en onze website goed te laten werken. Wortel photography gebruikt functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van de website. Daarnaast maakt Wortel photography ook gebruik van marketingcookies. Deze installeren wij alleen nadat u er toestemming voor heeft gegeven en zorgen ervoor dat onze website zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. Als u geen cookies wilt ontvangen kun u dit aangeven in onze cookiemelding op de website, in het hulpbestand van uw internetbrowser waarin u cookies kunt blokkeren. U kunt het ook zo instellen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Bewaartermijn
Wortel photography bewaart gegevens slechts gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en gebruikt, en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven.

Beveiliging
Wortel photography erkent haar verantwoordelijkheid en neemt de bescherming van je gegevens serieus. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. Wortel photography gebruikt verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en een beveiligde internetverbinding (https, SSL), en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u het idee heeft dat u gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten
Wortel photography streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kunt u ons op elk door uzelf gewenst moment verzoeken deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen door ons een bericht te sturen op hello@wortelphotography.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uw adequaat te identificeren. U kunt ons bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring of onze website, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van Wortel photography wenst te ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijziging van de privacyverklaring
Wortel photography evalueert zijn privacyverklaring regelmatig, en op gezette tijden. Wij kunnen hierbij onze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om te zien of de verklaring is gewijzigd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 januari 2023.